Website Banner


น้ำหอมกันยุงตะไคร้หอม
Citronella Grass Oil Mosquito Repellent  
ไล่ยุง ไล่มด กลิ่นตะไคร้ ช่วยให้หายใจโล่ง   
Expel mosquito ant and some insects, to breathe a sign of relief    
เหมาะสำหรับภายในและนอกบ้าน
 
 
 น้ำหอมกันยุงตะไคร้หอม
ขนาด 50 มล.
ราคา  55  บาท/ขวด
น้ำหอมกันยุงตะไคร้หอม
ขนาด 120 มล.
ราคา  85  บาท/ขวด
 
 
น้ำหอมกันยุงตะไคร้หอม
ขนาด 120 มล. (ชนิดเติม)
 
ราคา 80 บาท/ขวด
 
น้ำหอมกันยุงตะไคร้หอม
ขนาด 250 มล.
ราคา 165 บาท/ขวด
 
           เจลทากันยุงตะไคร้หอม
               ขนาน 45 กรัม

ใช้ทาผิว ไล่ยุงและแมลง
              ถนอมผิวให้ชุ่มชื้นนุ่มนวล
               ราคา 70 บาท/หลอด
 
 

น้ำหอมกันยุงผิวส้ม
Citrus Oil Mosquito Repellent

ไล่ยุง ไล่มด กลิ่นส้ม ช่วยให้รู้สึกสดชื่น
  เหมาะสำหรับภายในบ้าน
Expel mosquito ant and some insects, refreshing breeze 
 
 
น้ำหอมกันยุงผิวส้ม ขนาด 110 มล.
ราคา  85  บาท/ขวด
 
น้ำหอมกันยุงผิวส้มขนาด 110 มล. (ชนิดเติม)
ราคา  80  บาท/ขวด
 Current Pageid = 11