ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 7 ถ.พานทอง-หัวไผ่ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เป็นผู้ผลิตและแบ่งบรรจุสินค้าแบรนด์ “Natural Essences” (เนเชอร์รอล เอสเซ้นส์)
บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด  
ตั้งอยู่เลขที่ 290/67-68 ซอยรามคำแหง 122 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลวันที่ 11 มกราคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า แบรนด์ “ Natural Essences ” (เนเชอร์รอล เอสเซ้นส์)
สู่ผู้บริโภคโดยผ่านร้านค้าปลีก ครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศไทย
มากกว่า 3,000 ร้านค้า
 
 

ปัจจุบันเรามีสินค้าที่หลากหลายสามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care Products)
2.ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care Products)
3.ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง (Mosquito Repellent Products)
4.ผลิตภัณฑ์สปา (Spa Products)
5.ผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขและแมว (Dogs and Cats Products)                                                              

     
  
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ “Natural Essences” 
ได้มาตรฐานรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion

และกำลังพัฒนาเข้าสู่ ASEAN Cosmetic GMP 
“เรามุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม เพื่อผู้บริโภค”


รางวัลของเรา