ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 7 ถ.พานทอง-หัวไผ่ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เป็นผู้ผลิตและแบ่งบรรจุสินค้าแบรนด์ “Natural Essences” (เนเชอร์รอล เอสเซ้นส์)
บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด  
ตั้งอยู่เลขที่ 290/67-68 ซอยรามคำแหง 122 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลวันที่ 11 มกราคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า แบรนด์ “ Natural Essences ” (เนเชอร์รอล เอสเซ้นส์)
สู่ผู้บริโภคโดยผ่านร้านค้าปลีก ครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศไทย
มากกว่า 3,000 ร้านค้า
 
คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care Products)
    ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care Products)
    ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง (Mosquito Repellent Products)
    ผลิตภัณฑ์สปา (Spa Products)
ปัจจุบัน แบรนด์ “Natural Essences” 
มีจำนวนสินค้าวางจำหน่ายมากกว่า 50 รายการ ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion

และกำลังพัฒนาเข้าสู่ ASEAN Cosmetic GMP 
“เรามุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม เพื่อผู้บริโภค”


รางวัลของเรา