ปัจจุบันเรามีสินค้าที่หลากหลายสามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

5 Product groups

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care Products)ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care Products)
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง (Mosquito Repellent Products)ผลิตภัณฑ์สปา (Spa Products)

 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
จากสมุนไพร


ได้รับมาตรฐานการผลิต


ราคาสมเหตุสมผล


ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลาย


เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 

บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด

เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า แบรนด์ “ Natural Essences ” (เนเชอร์รอล เอสเซ้นส์)
สู่ผู้บริโภคโดยผ่านร้านค้าปลีก ครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศไทยมากกว่า
3,000 ร้านค้า ปัจจุบันแบรนด์ “Natural Essences” มีจำนวนสินค้าวางจำหน่ายมากกว่า 50 รายการ ที่ได้มาตรฐานรับรองจากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product 
Champion และกำลังพัฒนาเข้าสู่ ASEAN Cosmetic GMP “เรามุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสมเพื่อผู้บริโภค”


ร้านค้าจำหน่ายสินค้าออนไลน์                      


รับประกัน
จากหลายรีวิว